Word vrijwilliger

Veel van de activiteiten van de club worden mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep vrijwilligers. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden voor vrijwilligers om zich in te zetten voor de club.

De volgende commissies kunnen uw hulp goed gebruiken:

Gebouwen en terrein

Wedstrijdcommissie

De Rescuecommissie