De rescuecommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de wedstrijdzeilers en biedt hulp tijdens wedstrijden en evenementen. Met onze interne opleiding leert u eerst diverse vaardigheden in een langzame motorboot. Als dat goed gaat leert u daarna varen in een RIB (rigid inflatable boat), een snelle motorboot. Aan deze praktijklessen zijn geen kosten verbonden.

Organisatie

Het rescueteam, dat geheel uit een groot aantal vrijwilligers bestaat, heeft als doel om tijdens zeilwedstrijden en andere evenementen op het Paterswoldsemeer:

 • watersporters in nood hulp te verlenen;
 • materiaal dat onklaar is geraakt zoveel mogelijk te bergen, om (verdere) schade daaraan, aan anderen of aan andermans eigendommen te voorkomen;
 • assistentie te verlenen aan de wedstrijdleiding vóór, tijdens en ná wedstrijden op het Paterswoldsemeer.

Om deze doelen te bereiken, streeft de Rescuecommissie naar het in stand houden van een vaardig rescueteam. Daartoe bevordert en organiseert de Rescuecommissie opleidingen en trainingen voor de (aspirant-) teamleden. Het halen van het theoriediploma “Klein Vaarbewijs” wordt zeer op prijs gesteld.

Opleidingen en trainingen

Deze hebben o.a. betrekking op:

 • het goed kunnen manoeuvreren met een rescueboot. Een praktijkproef kan desgewenst worden afgenomen. Aan beiden zijn geen kosten verbonden.
 • het kennen en toepassen van de reglementen op het water;
 • het verwerven van algemene en voor de watersport specifieke EHBO-kennis en – vaardigheden.

Samengevat, wat wij u bieden:

 • vaardigheidstraining en praktijkproef met de rescueboot, zonder kosten;
  plezier op het water;
 • het van nabij kunnen volgen van de wedstrijden;
 • een jaarlijks gezellig samen zijn met andere watersportliefhebbers op de VWDTP-vrijwilligersavond, met een heerlijke maaltijd en lekkere drankjes.

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten over:
– hoe u zelf mee kan doen door tijdens de wedstrijden te varen of vanuit de rescueboot ondersteuning kunt verrichten;
– hoe u mee kunt doen in het rescueteam, met opleidingen/trainingen;
– hoe u de praktijkproef kunt afleggen;
– hoe u de vaarbewijscursus (theorie) kunt doen,

neem dan gerust contact met ons op. U bent van harte welkom!

Neem contact met de Rescuecommissie