Veiligheid

 

Om veilig te kunnen open water zwemmen hierbij een aantal hele praktische tips:

  • We zwemmen altijd met een felgekleurde zwemboei
  • Als je met een badmuts zwemt kies dan een knaloranje of knalgele, dan val je goed op
  • Zwem nooit alleen
  • Spreek vooraf goed af wie wie in de gaten houdt
  • Houd rekening met de temperatuur van het water en kleed je daar goed op
  • Neem een mobieltje mee in je zwemboei

Op het water gelden officiële spelregels. Hieronder vind je artikel 8.08 van het binnenvaartpolitiereglement:

Artikel 8.08. Watersport zonder schip

1. Een persoon die zwemt dan wel die op andere wijze watersport bedrijft zonder gebruik te maken van een schip moet voldoende afstand houden van een varend schip of een varend drijvend voorwerp dan wel van een drijvend werktuig in bedrijf.

2. Zwemmen, watersport zonder gebruik te maken van een schip en onderwatersport zijn verboden:

a. op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw;

b. in gedeelten van de vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart;

c. in routes van veerponten;

d. in havens en nabij de ingangen daarvan;

e. in de nabijheid van meer gelegenheden;

f. in gebieden aangewezen voor snelvaren of waterskiën;

g. in de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden.

3. De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het tweede lid. Aan de vrijstelling of ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.