Bestuur

De dagelijkse leiding van onze zeilvereniging is in handen van het bestuur, zij worden bijgestaan door commissies en vele actieve leden. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle lagen van de vereniging. Tenminste 1 x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, meestal in maart. Het bestuur verantwoord zich dan voor het door haar gevoerde beleid en ontvouwt de beleids-speerpunten voor het komende jaar.

Luuk Feenstra

Luuk Feenstra

Voorzitter

voorzitter@vwdtp.nl

Jaap Kroon

Jaap Kroon

Portefeuilles clubhuis commissie en varend materieel

clubhuiscommissie@vwdtp.nl

Gerard Poiesz

Gerard Poiesz

Secretaris

secretaris@vwdtp.nl

Philip Freriks

Philip Freriks

Commissaris gebouwen en terreinen

gent@vwdtp.nl

Thomas Uilkema

Thomas Uilkema

Penningmeester

penningmeester@vwdtp.nl

Gedragscode, statuten en huishoudelijk reglement

Belangrijke uitgangspunten en regels van de club zijn vastgelegd in de gedragscode (pdf), statuten (pdf), huishoudelijk reglement (pdf) en haven reglement van VWDTP.