Bestuur

De dagelijkse leiding van onze zeilvereniging is in handen van het bestuur, zij worden bijgestaan door vele actieve leden en commissies. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle lagen van de vereniging. Tenminste 1 x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, meestal in maart. Het bestuur verantwoord zich dan voor het door haar gevoerde beleid en ontvouwt de beleids-speerpunten voor het komende jaar.

Vacature

Voorzitter

voorzitter@vwdtp.nl

Vacature

Secretaris

secretaris@vwdtp.nl

Thomas Uilkema

Thomas Uilkema

Penningmeester

penningmeester@vwdtp.nl

Anneke Rugge

Anneke Rugge

Portefeuille clubhuis commissie

clubhuiscommissie@vwdtp.nl

André Gerrits

André Gerrits

Vice voorzitter & Varend materieel

varendmaterieel@vwdtp.nl

Philip Freriks

Philip Freriks

Commissaris gebouwen en terreinen en PR

gent@vwdtp.nl

Gedragscode, statuten en huishoudelijk reglement

Belangrijke uitgangspunten en regels van de club zijn vastgelegd in de gedragscode (pdf), statuten (pdf) en huishoudelijk reglement (pdf) van VWDTP.