Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdorganisatie

Zeilwedstrijden bij VWDTP
Het wedstrijdzeilen neemt bij VWDTP een belangrijke plaats in. Vanaf april t/m september wordt er iedere zondagochtend een clubwedstrijd verzeild en in de zomermaanden juni, juli en augustus zijn er iedere dinsdagavond clubwedstrijden voor alle zeilklassen. Daarnaast vinden er regelmatig nationale en regionale zeilevenementen plaats. Een vast gegeven is de Rabenhaupt Regatta, die altijd in het laatste weekend van augustus wordt georganiseerd. Zie de zeilwedstrijdkalender voor een overzicht van de verschillende evenementen.

Commissie wedstrijdzeilen
De commissie wedstrijdzeilen, meestal kortweg de wedstrijdcommissie genoemd, is verantwoordelijk voor de overall ontwikkeling van het wedstrijdzeilen binnen de vereniging. Wat betreft de zeilwedstrijden draagt zij zorg voor o.a. de samenstelling van de wedstrijdkalender en het inrichten van de vrijwilligersorganisaties (werkgroepen) die de evenementen concreet voorbereiden en uitvoeren.
Vanaf 2021 heeft de werkgroep zeilwedstrijdevenementen de organisatie van grote landelijke evenement op zich genomen. De strategische en tactische activiteiten van deze werkgroep zullen vanaf 2024 waarschijnlijk worden ondergebracht bij de wedstrijdcommissie. Dit betreft o.a. het plannen van de grote evenementen en het actueel houden van het Handboek zeilwedstrijdevenementen.

Vrijwilligers
Bij de organisatie van een zeilwedstrijden zijn veel vrijwilligers betrokken. Het wedstrijdcomité zorgt voor de organisatie van de wedstrijden op het water; het rescueteam draagt zorg voor de veiligheid; het wedstrijdkantoor regelt o.a. de inschrijvingen en de publicatie van de uitslagen; klasse-organisatoren dragen zorg voor de communicatie met de klasse-organisaties, en; de walgroep regelt de logistiek op het land.
Lijkt het je leuk om actief betrokken te zijn bij de organisatie van één of meerdere evenementen, stuur dan een mail naar wedstrijdcommissie@vwdtp.nl.
Trekt het onderdeel rescue je wel aan, neem dan een kijkje op de volgende pagina: https://vwdtp.nl/word-vrijwilliger/de-rescuecommissie/

Vloot
VWDTP beschikt over een eigen startschip, een motorjacht dat speciaal is ingericht voor het starten en finishen van wedstrijden. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de historische starttoren op de wal, naast het clubhuis. Iedere wedstrijd gaat vergezeld van rescue, die daarvoor de beschikking hebben over een snelle rubberboot (rib). Bij veel deelnemers worden twee rescueboten ingezet. De rescue assisteert vaak ook bij het uitleggen of corrigeren van de startlijn. Bij grote evenementen wordt aanvullend nog vaak een vlet ingezet en er wordt soms gekozen voor een apart finish-schip (meestal een schip dat beschikbaar wordt gesteld door een clubgenoot).

Wedstrijdregels – eigen scheidsrechter
De “Regels voor het wedstrijdzeilen 2021-2024” zijn de basis voor het eerlijk varen van wedstrijden. Ze zijn beschikbaar via de volgende link:
https://www.watersportverbond.nl/media/8d8a74f3c209abe/regelboek-eng-nl-watersportverbond.pdf. Bij het watersportverbond kun je het ook als boekwerk bestellen.
Naast de internationale regels zijn er bij iedere wedstrijd lokale aanvullende bepalingen, waarin de afwijkingen en de aanvullingen op de internationale regels worden beschreven.
Deelnemers die een regel overtreden, nemen in eerste aanleg zelf een straf. Dit kan één strafrondje zijn, bijvoorbeeld bij het raken van een boei, of twee strafrondjes na het niet geven van voorrang.
Bij een overtreding van de regels kan de benadeelde protest aantekenen tegen de overtreder (zeker als die zijn strafrondjes niet heeft gedraaid). Na de wedstrijd dient er dan een protestformulier te worden ingediend bij het wedstrijdcomité, die dit vervolgens voorleggen aan het protestcomité. Dit kan leiden tot diskwalificatie van de deelnemer die een overtreding heeft gemaakt, voor die betreffende race.

Documenten voor de organisatie van wedstrijden
Voor zeilwedstrijdevenementen bij VWDTP wordt vaak een programma uitgewerkt, een aankondiging gedaan en aanvullende wedstrijdbepalingen op papier gezet. Hieronder linkjes naar de “model-documenten” die daarvoor kunnen worden gebruikt:
– < nog nader uit te werken >
– ….