Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdorganisatie

Voor het organiseren van clubwedstrijden en evenementen zijn we afhankelijk van een grote groep vrijwilligers. De wedstrijdorganisatie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop van het evenement en ook een stuk handhaving.

Zij informeert alle deelnemers over de volgorde van startseinen, de plaats van de start- en finishlijnen, de baan die gezeild moet worden en de boeien die moeten worden gerond. En tenslotte geeft zij punten aan iedere boot in overeenstemming met zijn positie bij de finish.

Naast het organiseren van wedstrijden op ons meer bieden wij ook hulp aan andere verenigingen bij het organiseren van grote evenementen, zoals jeugdkampioenschappen op het IJsselmeer.

Voor vragen of contact met de wedstrijdcommissie kunt u gebruik maken van het volgende adres: wedstrijdcommissie@vwdtp.nl

Eigen scheidsrechter

Bij het wedstrijdzeilen zijn de deelnemers hun eigen scheidsrechter. Een fundamenteel principe van zeilen is namelijk sportiviteit. Deelnemers die een regel overtreden, nemen in eerste aanleg zelf een straf. Dit kan één ronde zijn bijvoorbeeld na het raken van een boei of twee ronden na het niet geven van voorrang.

Bij geconstateerde overtreding van de regels bij het wedstrijdzeilen kan de benadeelde een protest aantekenen tegen de vermeende overtreder. Na de wedstrijd worden dan de eventuele protesten behandeld door de protestcomissie. Dit kan dan leiden tot diskwalificatie van de deelnemer voor die wedstrijd als het protest wordt toegewezen.

Vloot

De vereniging beschikt over een eigen startschip, een speciaal ingericht motorjacht. Vanaf dit schip wordt de wedstrijd geleid, worden de startseinen gegeven en wordt er gefinished. Daarnaast kunnen we bij de club gebruik maken van de historische start-toren op de wal naast het clubhuis. Verder heeft de club een aantal snelle rubberboten (RIB’s) die worden ingezet voor de veiligheid, trainingen en het leggen van boeien.

Vrijwilligers

De wedstrijdcomissie kan altijd hulp gebruiken, naast verantwoordelijk voor de wedstrijden zijn ze ook voor de veiligheid op het water en ondersteuning op de wal. Lijkt het je leuk eens een keertje mee te helpen laat het dan weten.

Ook de rescue kan zeker nog wat versterking gebruiken, kijk op de volgende pagina voor meer informatie.