Vacatures

 

Webmaster

Na ruim 3 jaar trouwe dienst in de PR commissie stopt Marc Piersma in het nieuwe seizoen met zijn PR werkzaamheden. Hij heeft een nieuwe website voor onze club gebouwd, teksten erop geplaatst, bestuursflitsen en nieuwsflitsen rondgestuurd, hij heeft al het technische werk gedaan, zoals E-Captain, het digitaal stemmen tijdens ALV vergaderingen tijdens corona, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. We hebben al vervanging gevonden voor het rondsturen van de nieuwsbrief, de bestuursflits en het plaatsen van stukjes op de website. Maar het lastige werk, daar hebben we een IT’er voor nodig die de PR commissie kan ondersteunen bij het volgende:

Website

 • Pagina’s aanmaken, nieuwsberichten plaatsen, menu structuur aanpassen in WordPress / Visual Builder Divi
 • Installeren en updaten van WordPress en diverse plugins
 • Aanmaken/wijzigen formulieren voor aanmelden diverse activiteiten
 • Kalender vullen en onderhouden
 • Gebruikersbeheer

Webhosting

 • Ervaring met Direct Admin, de beheer software van het webhosting account
 • Aanmaken/aanpassen e-mailaccounts
 • Contact Zylon (webhoster) bij problemen

Mailaccount

 • Beheer emailaccounts webmaster@vwdtp.nl en ict@vwdtp.nl

Wat krijg je ervoor terug?

Meer inzicht in het reilen en zeilen van onze vereniging. Contacten met bestuur en diverse commissies.

Qua tijdsbesteding moet je rekening houden met 1 a 2 uur per week in het seizoen.

Reacties en of vragen over de vacature kunnen naar: Philip Freriks 06-55128882 of cphfreriks@gmail.com

Hartelijke groet,
De PR commissie

Secretaris

Profiel secretaris van bestuur VWDTP

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid dat, al of niet na een inwerkperiode bereid is de functie van secretaris op zich te nemen.

Taken van de secretaris zijn:

 • de organisatie van de bestuurs- en ledenvergaderingen (planning, agendering, documentatie, verslaglegging en bewaking van uitvoering van actiepunten en besluiten)
 • actualisering en beter beschikbaar maken van interne regels en procedures (zoals rond de invoering van de WBTR)
 • verder ontwikkelen en bijhouden van het (digitale) archief van de vereniging
 • toezien op en bijdragen aan de goede interne en externe communicatie en het introduceren van (ICT-)gereedschappen daarvoor

e.e.a. in samenwerking met de andere bestuursleden en met de andere organen binnen de vereniging
die in deze werkzaamheden een rol spelen.

Wij verwachten van een kandidaat dat deze:

 • ervaring heeft in soortgelijke taken
 • in teamverband kan opereren, zowel in zijn of haar rol als bestuurslid en als lid van interne commissies en werkgroepen
 • accuraat is en beschikt over goede schrijfvaardigheid (in de Nederlandse taal)
 • ervaring heeft in het gebruik van geautomatiseerde communicatiesystemen
 • een dienstverlenende instelling heeft.

Met de komst van een nieuwe penningmeester en de verdere ontwikkeling van de vereniging is er ruimte om in het bestuur en binnen de vereniging andere accenten in de invulling van de functie te plaatsen.
Met bovenstaande werkzaamheden is in de huidige situatie de secretaris gemiddeld een dag in de week bezig.
Kandidaten voor de functie dienen te beschikken over een VOG of zullen die vóór benoeming in de functie moeten aanvragen.

Belangstellenden voor het vervullen van de vacature kunnen zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, Caroline van Hattem (voorzitter@vwdtp.nl), bij wie ook verdere informatie over de functie kan worden ingewonnen.