Coastal Skiff

Roeien in en huur van de Coastal Skiff

VWDTP heeft een zgn. coastal skiff, een lichte, stabiele éénpersoons roeiboot, zeer geschikt voor wat ruwer (kust)water. Een boot geschikt voor leden met roei-ervaring, die deze tak van sport eens willen uitproberen, die eens gewoon een rondje Paterswoldsemeer willen doen of die willen leren roeien – men is nooit te oud om te beginnen! – en met deze skiff al snel veilig het water op kunnen.
Het roeien in coastal skiffs wordt ook in Nederland populair, deze boten zijn geschikt om op ruw water of zelfs op zee te gebruiken en er worden in binnen- en buitenland tal van roei-evenementen met coastal skiffs georganiseerd, waarvoor vaak speciaal boten kunnen worden gehuurd. Het Paterswoldsemeer en het VWDTP bootje kunnen dan een mooie gelegenheid zijn om van deze tak van sport een voorproefje te nemen.
Maar gewoon een roeirondje Paterswoldsemeer is al genieten, roeien is een blessure-vrije sport, alle spieren doen mee, u bent nooit te oud om er mee te beginnen en bij windstil weer kunt u uw collega-zeilers in ieder geval de loef afsteken!
Voor de goede orde de coastal skiff heeft net als de gebruikelijke boten bij roeiverenigingen een bewegend bankje, de zgn. sliding seat en vraagt om een roeitechniek, die aangeleerd moet worden, maar met de coastal skiff kan je wel gelijk veilig het water op!

De skiff kan worden gehuurd voor gebruik bij daglicht (tot een half uur na zonsondergang), elke dag van de week, tegen een tarief van € 5 per uur, met een maximum van vier uren per keer. Inschrijving en betaling geschieden via het reserveringssysteem van VWDTP en na kennis te hebben genomen van de huur- en gebruiksvoorwaarden.
Voor leden die de roeikunst machtig zijn geldt dat zij de boot zelf kunnen klaarmaken en te water laten. Geadviseerd wordt voor een eerste keer een en ander onder begeleiding uit te voeren of te laten voordoen. Hiervoor kan vòòr het huren contact worden opgenomen op met roeien@vwdtp.nl om die assistentie te regelen.
Voor leden die nog niet kunnen roeien of wier roei-ervaring is weggezakt kunnen zich met een verzoek om instructie of begeleiding eveneens richten aan roeien@vwdtp . Op basis van de beschikbaarheid van een vrijwilliger daarvoor kunnen dan afspraken worden gemaakt over tijd en omvang van de noodzakelijke instructie en begeleiding, waarna de boot voor de eerste instructie kan worden gehuurd. Aan deze begeleiding of instructie zijn geen kosten verbonden, waarbij er natuurlijk een grens aan wat de vrijwilliger hier aan tijd kan investeren. Conform de huur- en gebruiksvoorwaarden blijft de roeier te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en nalaten gedurende de begeleiding en instructie.

Voor het gelijk huren van de skiff ga naar de reserveringspagina.