Huur- en gebruiksvoorwaarden Coastal Skiff

Verhuurder: De verhuurder van de boot is de Vereniging Watersport de Twee Provinciën, VWDTP.
Huurder: De huurder is lid van de vereniging

Verhuur geschiedt per uur voor maximaal vier uren per keer, gedurende daglicht (tot een half uur na zonsondergang). Reserveren moet minimaal 24 uur van tevoren plaatsvinden en is mogelijk via de reserveringspagina, deze is te bereiken via de knop boothuur en op de boothuurpagina van de site. Hier is de actuele beschikbaarheid van de boot op weergegeven.

Uw reservering is pas definitief na betaling en bevestiging per email, indien u geen bevestiging per email heeft ontvangen of u de boot op kortere termijn dan 24 uur reserveert is de boot niet aan u verhuurd.

Annuleren is mogelijk tot 24 uur van tevoren d.m.v. het sturen van een e-mail met een verzoek dienaangaande naar penningmeester@vwdtp.nl ; het reeds betaalde bedrag zal door VWDTP worden teruggestort op uw rekening zoals bekend in de ledenadministratie.

Voor het voldoen van de huur wordt gebruik gemaakt van iDeal, bij het reserveren wordt u doorgestuurd naar de iDeal pagina van uw bank. De reservering is pas actief bij het voltooien van de transactie.

De skiff ligt op een handtrailer op het terrein van VWDTP op ligplaats nr. 13 aan de zgn. laserhelling, het is komend van het clubgebouw de laatste boot in de rij langs het water (daar waar de schelpen liggen). De huurboot, gelegen naast de andere skiffs, ligt onder een dekkleed, op de riemen staat het logo van VWDTP en ook in de boot staat de naam van de vereniging. De riemen liggen in de boot, die er dus eerst uithalen, de beide dollen opendraaien en het ontluchtingsventiel aan de achterzijde van de boot dicht draaien. U kunt de trailer met de skiff naar het water rijden om de boot met de achterkant in het water te laten zakken. De ‘walriem’ wordt altijd het eerst in de dol gelegd.

Kijk bij het ‘uitpakken’ van de skiff ook goed hoe die is ‘verpakt’, zodat bij het opbergen van de boot alles weer keurig op zijn plaats kan worden gelegd en vastgebonden.

Geadviseerd wordt voor een eerste keer dat de skiff wordt gehuurd een en ander onder begeleiding uit te voeren of te laten voordoen. Hiervoor kan vòòr het huren contact worden opgenomen op met roeien@vwdtp.nl om die assistentie te regelen.
Het gebruik van de VWDTP-skiff is alleen toegestaan als de weersomstandigheden dat toelaten (geen mist, geen ijsvorming en een maximale windkracht van 4 tot 5 bft, dit afhankelijk van roeivaardigheid en de temperatuur van het water) en de roeier alle persoonlijke veiligheidsmaatregelen in acht neemt (zoals geschikte kleding en een zwem- of reddingsvest al naar gelang de weersomstandigheden).

Het vaargebied beperkt zich tot het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer. Voor andere vaargebieden is toestemming van VWDTP noodzakelijk.
De huurder heeft (recente) roei-ervaring c.q. beheerst de techniek om te kunnen roeien in een boot met een zgn. sliding seat, bij voorkeur opgedaan bij een roeivereniging.

Leden die nog niet kunnen roeien of wier roei-ervaring is weggezakt kunnen zich met een verzoek om instructie of begeleiding eveneens richten aan roeien@vwdtp.nl Op basis van de beschikbaarheid van een vrijwilliger daarvoor kunnen dan afspraken worden gemaakt over tijd en omvang van de noodzakelijke instructie en begeleiding, waarna de boot voor de eerste instructie kan worden gehuurd. Aan deze begeleiding of instructie zijn geen kosten verbonden, waarbij er natuurlijk een grens aan wat de vrijwilliger hier aan tijd kan investeren.

De boot is verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 250, per schadegeval welke op de huurder wordt verhaald. U geeft door het elektronisch versturen van het invulformulier vooraf toestemming aan VWDTP om dit bedrag van uw bankrekening af te schrijven, indien noodzakelijk, dit ter beoordeling van VWDTP. Er is geen recht op terugboeking.

Na gebruik dient de huurder de boot schoon, schadevrij en met de riemen op de ligplaats terug te brengen (op de trailer).

De boot dient te worden gereinigd met zeepsop en daarna te worden afgespoeld (vergeet niet de riemen incl. de handvatten). Emmers met sop en een waterslang zijn op het terrein beschikbaar.

De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en nalaten gedurende het gebruik van de boot en tijdens eventuele begeleiding en instructie. De vereniging is niet aansprakelijk en zal door u nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Bij onbehoorlijk gebruik, dit ter beoordeling van VWDTP, heeft VWDTP het recht de boot en de roeier onverwijld van het water te (doen laten) verwijderen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder welke geen aanspraak kan maken op de verzekering. Alle schade, vervolgschade etc. is voor rekening en risico van de huurder. Er is geen recht op teruggave van de huursom.

U bent verplicht problemen en/of schade onmiddellijk na de verhuurperiode te melden aan VWDTP. Dit is mogelijk via de “Mijn Captain” pagina of door middel van een e-mail naar roeien@vwdtp.nl . Geef hierin nadrukkelijk de aard en oorzaak van het probleem aan.