18 januari 2020

Nieuwbrief Watersportverbond

Het is Winter:
Veel watersportactiviteiten zijn gestopt en de onderhoudswerkzaamheden zijn hier en daar al in volle gang. De kanovaarders, (kite)surfers en sommige wedstrijdzeilers trotseren nog de elementen en leven zich uit met wind en golven. Tijd voor mooie verhalen en plannen voor het komende jaar. Verhalen over tochten door kleine beekjes met de kano, de windkracht 7 met de kite, de leuke dorpjes en steden met de zeil-motorboot, de protesten bij de c-boei, de zeehonden op de plaat, die broodschipper die zijn schroef in de sluis laat draaien, de waterplanten en dat fantastische natuurgebied waar wij niet met de kano in mogen. Ontelbare verhalen en ervaringen die onze liefde voor het water en de natuur met elkaar verbinden. Bij deze milieuvriendelijke en avontuurlijke levenswijze worden de belangen behartigt door bevlogen watersporters die dezelfde ervaringen delen en voor onze watersport willen opkomen bij gemeenten, provincie, rijk, natuurorganisaties, Europa, belangenorganisaties en verdere overlegorganen.
Hierbij wat acties van het regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond over de periode oktober tot en met december 2019.

%title

Overleggen met de waterschappen Hunze en Aas en Noorderzijlvest:
De Waterschappen hebben in het kader van “ De Watervisie” afspraken gemaakt met Brussel dat ons vaarwater niet alleen schoon maar ook helder moet zijn. (Schoon is het al). Om dit te bereiken worden allerlei plannen ontwikkeld. De bedoeling is dat door het heldere water een biologisch evenwicht ontstaat. Hierdoor zullen de waterplanten explosief gaan groeien. Omdat onze fantastische meren heel ondiep zijn en bijvoorbeeld het fonteinkruid wel 20 cm per week kan groeien, zal voor de watersport in ons gebied een enorm probleem kunnen ontstaan. Daar komt nog bij dat wij twee Natura 2000 gebieden hebben, waarbij maximaal gemaaid mag worden tot 60 cm van de bodem dus reken maar uit. In de acht overleggen die wij de afgelopen maand hebben gevoerd komen wij met voorstellen en ideeën om onze watersport en recreatie veilig te stellen.

Booneschanskerbrug:
Het regioteam heeft een bezwaar ingediend tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Oldambt. Tegen het voorstel de beweegbare brug vast te maken (semi permanent) hebben wij ons met alle macht verzet en hebben wij de plannen laten beoordelen door twee ingenieurs uit ons team. Beide kwamen tot de conclusie dat deze plannen niet deugen. Dit was dan ook voor ons de basis van onze argumenten bij de bezwaarprocedure. Dit bezwaar is vooralsnog afgewezen omdat de procedure wel goed is gevolgd door de gemeente. De technische aspecten zijn door de hoorcommissie volledig buiten beschouwing gelaten. Wij beraden ons nu op vervolgstappen omdat wij vinden dat een besluit die voor de eerstkomende 100 jaar voor de provincie Groningen invloed heeft op onze waterrecreatie niet door een armlastige gemeente op alleen procedurele gronden kan worden genomen. Wordt vervolgd.

Vuilwaterproblematiek:
Het regioteam Groningen/Drenthe participeert in de landelijke werkgroep die voor de watersport de vertaalslag moet maken van wetgeving naar praktijk. Het verbond heeft bij deze problematiek het voortouw genomen en laat zich onder andere informeren door de deskundige uit ons team. (Zie site van het verbond).

Kanovaren Drentse Aa:
Omdat in ons team (ondanks veelvuldig verzoek) geen kanovaarders participeren hebben wij de samenwerking gezocht met de TKBN. Wij willen de belangen van onze kanoverenigingen in ons gebied optimaal vertegenwoordigen en daarom beperken wij ons niet alleen tot de aangesloten verenigingen. De wens van de TKBN is de mogelijkheid om ook met kano’s ook de Drentse Aa te mogen bevaren.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…