7 oktober 2019

Mededeling van de havenmeester

Eind van het zomerseizoen:
Dat eindigt 31 oktober aanstaande. Uw boot en/of trailer dienen uiterlijk zondag 10 november verwijderd te zijn. Zo niet dan wordt het tarief voor overwintering in rekening gebracht.

Tip:
Onthoud het nummer van uw ligplaats zodat u volgend jaar de boot weer op dezelfde plaats kunt neerleggen.

Opzeggen van uw zomer ligplaats voor het seizoen 2020:
Graag voor 1 november aanstaande, per email aan: havenmeester@vwdtp.nl
Dat geeft leden op de wachtlijst een kans een ligplaats te verkrijgen, voordat ze elders een plek moeten reserveren. Indien u niet voor 1 december opzegt wordt de ligplaats voor het zomerseizoen voor u gereserveerd en in rekening gebracht.

Herkenbaarheid van uw bezit:
Trailers en/of boten op de wal dienen voorzien te zijn van uw naam of een via de havenmeester verstrekt DTP-label. Indien uw bezit onherkenbaar is c.q. de havenmeester dat niet weet, wordt deze aan de ketting gelegd.
Op dit moment zijn drie Optimisten, vier trailers en een Valk aan de Ooststeiger aan de ketting gelegd. De eigenaren worden verzocht zich op korte termijn te melden.

Overwintering:
De houten planken rondom de ligplaatsen zijn er niet op berekend om boten aan vast te maken, dat is dus niet toegestaan. Met name Lasers en soortgenoten zijn gevoelig voor wind geweld. Via de Laser whatsapp groep kunt u andere leden vragen om tips hoe uw boot wintervast te plaatsen.

Leden die geen vaste ligplaats op de wal hebben, maar wel willen overwinteren, kunnen daartoe vòòr plaatsing informeren bij de Havenmeester of dit mogelijk is.

Lasers op het rek dienen bij voorkeur op de kop geplaatst te worden, of voorzien te worden van een goed sluitend dekzeil, zodat er geen water in de boot kan lopen. Het rek zakt dan door.

Wachtlijst:
Er is veel belangstelling voor een ligplaats:

  • voor een water box staan 6 leden op de lijst,
  • voor een trailer/boot combinatie op de wal zijn er 4 liefhebbers,
  • voor Lasers e.d. zijn er 3 leden in afwachting.

Sommige leden staan al lang op de lijst. Helaas is het verloop niet groot. U wordt vriendelijk verzocht om uw belangstelling voor een ligplaats opnieuw per email te bevestigen.

Beschikbare ligplaatsen:
Voor het Clubhuis zijn twee grote boxen, nr 6 en 9, beschikbaar per 2020. Met name geschikt voor zeiljachten.

Havenreglement:
Op de komende ALV staat een concept Havenreglement op de agenda. Hierin worden de diverse spelregels voor ligplaatsen nader toegelicht.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…