Larken op het Paterswoldsemeer

Oud Zeilend Hout evenement 2024, 15 en 16 juni

Een bijzonder evenement van de Stichting “Oud-Zeilend-Hout” !!! Tientallen oude houten schepen zullen dit weekeinde het Paterswoldsemeer veranderen in een plaatje dat je ook in de jaren vijftig had kunnen bewonderen. Op het terrein rond het clubhuis zal ook veel te zien zijn. Hieronder vertelt de stichting wat meer over zichzelf:

Wat wil de Stichting “Oud-Zeilend-Hout”?
De stichting, bestuurd door een aantal enthousiastelingen op het gebied van restauratie en instandhouding van oude houten zeilboten, wil proberen om zoveel mogelijk eigenaren en belangstellenden in deze boten met regelmaat bij elkaar te brengen.
Daartoe organiseert de stichting, in samenwerking met zeilverenigingen, jaarlijks een “Oud-Zeilend-Hout”-Evenement. Hierbij vinden niet alleen wedstrijden plaats, maar kan ook informatie worden uitgewisseld. Gelijkgestemden kunnen concreet inhoud geven aan hun passie.

Prachtig, maar concreet? ….
Dat houdt dus in:

  • Het zeilen met oude houten open wedstrijdzeilboten impulsen geven en stimuleren dat deze prachtige schepen in de vaart blijven en zichtbaar blijven voor het geïnteresseerde publiek.
  • Het stimuleren van reparatie en restauratie van deze oude houten  wedstrijdzeilboten.
  • Samen met noordelijke zeilverenigingen een “Oud-Zeilend-Hout” evenement organiseren.
  • Indien mogelijk het organiseren van excursies, lezingen, e.d. tijdens de winter-periode.
  • Het verzorgen van publiciteit, ook door het in stand houden van een website: www.oudzeilendhout.nl

En welke boten?
Het gaat ons hierbij om scherpe boten die inmiddels door het Watersportverbond niet meer als klasse worden erkend, zoals de Vrijbuiter-klasse, de Larken-klasse, de 7m10-klasse, de W-klasse, de 12 m2BM (kleine-bm) en de 16m2punt-klasse. Ook boten zonder klassenorganisatie zoals de OK-jol, de ZM-jol, de Tempo Scow, de Zomerweelde en de Akkrumerjol ontvangen we graag. Verder ondersteunen we boten die technisch verouderd zijn en daardoor niet meer met de hedendaagse soortgenoten mee kunnen komen, zoals oude houten Olympiajollen, Finnjollen en FD’s. Ook zijn er wel boten die vroeger aan de (oude) klassen-voorschriften voldeden, maar door aanscherpen van die voorschriften niet meer in aanmerking komen voor een meetbrief. Maar wel allemaal oude open houten wedstrijdzeilboten die het waard zijn als cultureel erfgoed voor de volgende generatie(s) bewaard te worden.

De stichting
Als stichting hebben we een bestuur en krijgen onze inkomsten van donateurs (minimaal € 25,- per jaar). Donateurs  kunnen deelnemen aan het evenement tegen gereduceerde inschrijvingskosten. Op onze website www.oudzeilendhout.nl  vind je nadere informatie.

Het Oud Zeilend Hout evenement
Meer informatie over het evenement vind je hieronder en uiteraard op onze eigen website. Meedoen is natuurlijk geweldig, maar ook als toeschouwer is het evenement vanaf het clubhuis van de Vereniging Watersport De Twee Provinciën goed te volgen. Als je mee wilt doen, dan zouden we het op prijs stellen het ingevulde inschrijfformulier uiterlijk zaterdag 8 juni retour te ontvangen, per mail of gewoon per post.

Heb je nog vragen over de stichting of over het evenement? Neem dan contact op met Hans Veraart (secretaris@oudzeilendhout.nl ) of met Maarten Keuning (webmaster@oudzeilendhout.nl ).
Voor vragen over de wedstrijden tijdens het evenement kun je contact opnemen met wedstrijdleider Jeroen Tiel (js.tiel@gmail.com ).

Meer informatie