6 juni 2022

Informatie over blauwalg

Op 31 mei jongstleden vond er een informatiebijeenkomst plaats over blauwalg in het Paterswoldsemeer. De opkomst was met 11 toehoorders beperkt, maar de interesse van de aanwezigen groot en de sfeer goed. Er werden veel vragen gesteld en mooie suggesties aangedragen.

Blauwalg steekt ieder jaar weer de kop op in het Paterswoldsemeer en we verwachten dat dit de komende jaren ook het geval zal zijn. Overlast door blauwalg zal door de genomen en te nemen KRW-maatregelen afnemen, maar vermoedelijk niet verdwijnen. Dat komt ook omdat we niet volledig inzetten op fosfaatreductie om voor het omslagpunt van troebel naar helder te blijven. Gaan we daar overheen, dan wordt het water te helder en schiet het meer door in de waterplanten. Ook dat is tijdens de bijeenkomst uitgelegd.

Mogelijk dat we vaker een bijeenkomst organiseren. Ook zijn er twee middelen gemaakt die vaker en breder ingezet kunnen worden; een flyer en een vlog:

Informatiebijeenkomst ‘adopteer een meetplek’
De informatiebijeenkomst over de doorzichtmetingen hebben we helaas op het laatste moment moeten verplaatsen naar donderdagavond 9 juni a.s. (19.30 uur Meerschapsboerderij) i.v.m. ziekte. De mensen die zich hadden opgegeven zijn daarover gebeld. Gisteren kwam ook nog een aantal mensen langs die zich niet had opgegeven. Zij hebben alvast een secchischijf ontvangen en wij sturen hen een gebruiksaanwijzing schijf + Google spreadsheet toe. We hebben nu een pool van 12 personen.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…