Algemene ledenvergadering

ma18mrt19:30ma22:00Algemene ledenvergaderingLaat je informeren, praat mee en breng vooraf zelf agendapunten in.

Evenement details

Tijdens deze vergadering zal het bestuur conform artikel 9-2 van de statuten drie nieuwe bestuursleden voordragen. Dit zijn Jaap Kroon, Luuk Feenstra en Gerard Poiesz.
Uit het nieuw te vormen bestuur zal door de leden tijdens de vergadering een voorzitter worden gekozen.
Ook zullen op deze vergadering enkele wijzigingen van de statuten van de vereniging worden voorgesteld. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR). Over deze wijzigingen moet worden gestemd conform artikel 17-1 en 17-3 van de statuten.

De agenda en de bijlagen, horende bij deze vergadering, zullen op 8 maart beschikbaar komen op de beveiligde website van de ALV. De inloggegevens worden nog bekend gemaakt.

MEER ZEGGENSCHAP LEDEN OVER DE AGENDA
Tijdens vorige vergaderingen is door de leden de wens uitgesproken om meer zeggenschap te krijgen over de te behandelen agendapunten. Maar er was ook enige terughoudendheid om belangrijke zaken aangaande de vereniging te bespreken, zonder dat de leden hiervan vooraf in kennis waren gesteld.
Daarom is de volgende wijziging in het proces van samenstelling van de agenda doorgevoerd:
– Uit de agenda worden geschrapt de punten; vaststellen agenda en de rondvraag.
– Leden kunnen in plaats daarvan agendapunten inbrengen die zij graag behandeld willen hebben op de vergadering. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit onderwerpen moeten zijn die de hele vereniging aangaan. Verzoeken van individuele aard of kleine groepen betreffende, kunnen direct aan het bestuur worden medegedeeld.

WIJ VERZOEKEN LEDEN DIE AGENDAPUNTEN WILLEN INBRENGEN OM DEZE UITERLIJK 29 FEBRUARI TE MAILEN AAN: secretaris@vwdtp.nl

Meer

Tijd

18 maart 2024 19:30 - 22:00(GMT+02:00)

Locatie

J.E. Scholtenzaal

Other Events