VWDTP ALV 2020

20 augustus 2020

De ALV wordt uitgesteld !

De ALV die gehouden zou worden op 24 augustus gaat niet door. Het bestuur is van mening dat de situatie rond corona op dit moment zodanig is dat een bijeenkomst van meer dan 50 -70 man in een zaal niet verantwoord is. De anderhalve meter regel is slecht te handhaven in de pauzes en na de vergadering. Veel leden die normaal de vergadering bijwonen, zijn al op leeftijd en dus extra kwetsbaar. Dit geldt ook voor een aantal bestuursleden.
Besloten is om op 28 september een digitale ALV te organiseren met een aangepaste agenda. Hoe dit precies vorm wordt gegeven zal in de loop van september duidelijk zijn. Een aantal andere verenigingen hebben hier al ervaring mee, dus daar kunnen we van leren.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…