4 oktober 2021

Vooraankondiging / Uitnodiging Bijeenkomsten met leden over Toekomst VWDTP

Beste leden van VWDTP,

Zoals jullie weten, zijn we als werkgroep binnen onze vereniging aan de slag gegaan met nadenken over de toekomst van VWDTP op verzoek van de besturen van de vereniging en de stichting. Wij krijgen hierbij begeleiding van het Huis voor de Sport Groningen. Dit is o.a. in de ALV van 29 maart toegelicht en er zijn nieuwsflitsen over verschenen.
Verder zijn alle leden benaderd voor het invullen van een enquête over wat we moeten behouden vanuit de huidige situatie, daarin kunnen verbeteren en om vast mee te denken over een aantal toekomstscenario’s. Hier hebben 243 leden gebruik van gemaakt. De eerste resultaten van deze enquête zijn begin juli aan alle leden verzonden in een nieuwsflits. Klik hier voor een link naar deze resultaten.

De instelling van de werkgroep is niet zonder reden. VWDTP heeft een aantal uitdagingen in de toekomst: hoe zorgen we voor groei van het aantal (jongere) leden. Ook wordt het steeds lastiger vrijwilligers te vinden voor de taken die er liggen. De financiën en daarmee de continuïteit van de vereniging zijn, naast een gezond aantal leden, ook afhankelijk van de horecafuncties in het hoofdgebouw. Bovendien missen de leden toonaangevende grote evenementen.

Op basis van de resultaten van de enquête en voorliggende uitdagingen willen we in gesprek met de leden om tot een toekomstvisie te komen en input van jullie hiervoor te krijgen. Voorafgaand aan de bijeenkomst is het handig de resultaten van de enquête (nog een keer) te bekijken. De toekomstvisie wordt vervolgens in de ALV eind dit jaar besproken.

Bijeenkomsten met de leden over de toekomst van VWDTP
Graag nodigen wij jullie uit voor één van deze 2 bijeenkomsten, die worden gehouden op:

  • Zondag 31 oktober ca. 14.00-17.00
  • Zaterdag 13 november ca. 14.00-17.00

De locatie is VWDTP. Er is een maximum aantal mensen dat gezien de nog geldende Coronamaatregelen in het pand aanwezig kan zijn. Om die reden is aanmelden van belang.

Programma op hoofdlijnen

  • Welkom & doel & programma
  • Presentatie van de resultaten van de enquête op hoofdlijnen
  • Opmaat thema’s
  • Input en discussie in groepjes voor de toekomstvisie aan de hand van thema’s
  • Plenaire terugkoppeling & hoe verder
  • Afronding & afsluiting
  • Afsluitende borrel met elkaar

Aanmelden
Indien je hierbij aanwezig wilt zijn, kun je je opgeven via https://forms.gle/cE6Rpt5cG8eomscY6
Als je met meer mensen uit één gezin komt, geef dan graag alle namen op.

We ontmoeten jullie graag op zondag 31 oktober òf zaterdag 13 november!

De werkgroep,

Nynke Hovinga
Geert Kloetstra
Steven Brakman
Thomas Slijkhuis
Klariëtte Antuma
Erwin Bloeming (Huis voor de Sport Groningen)

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…