Gecombineerd Lidmaatschap

Bij een gecombineerd lidmaatschap zijn meerdere mensen gezamenlijk lid, het is een administratief concept gebruikt voor de berekening van het verschuldigde totaal aan individuele lidmaatschap bijdragen.

Bij deze vorm van lidmaatschap zijn de volgende combinaties mogelijk en moet het verschuldigde totaal vanaf één rekening worden betaald:
* meerdere leden van 0 t/m 17 jaar uit één gezin
* maximaal twee leden van 27 jaar en ouder plus (meerdere) leden van 0 t/m 17 jaar en/ of 18 t/m 26 jaar,
 die samen één gezin vormen

Bij de volgende twee vormen is de randvoorwaarde dat beide leden een gezin moeten vormen niet van toepassing. Deze vorm van gecombineerd lidmaatschap kan gebruikt worden om verschillende samenlevingsvormen te accommoderen en / of als bij het vormen van zeilteams:
* twee leden van 18 t/m 26 jaar
* twee leden van 27 jaar en ouder waarbij beide leden de volledige watersportverbond afdracht betalen

Voor de berekening van het totaal aan individuele lidmaatschap bijdragen worden de korting percentages toegekend in volgorde van leeftijd van oud naar jong en toegepast op de leeftijd component van het lidmaatschap.

Het gecombineerd lidmaatschap vormt ook de basis van het bedrijfslidmaatschap. Voor meer informatie over deze vorm van lidmaatschap kunt u contact opnemen met de penningmeester.