Zwaarbootcursus

Zwaardbootcursus 2023

De Laser is een kleine 1 persoonsboot die uitermate geschikt is voor de opleiding tot CWO zwaardboot eenmans. De Laser is eenvoudig zelf op te tuigen en wordt binnen de club ook veel gebruikt tijdens wedstrijden.
De zeilcursus zwaardboot wordt dit jaar op beginners en ervaren niveau gegeven. Tijdens de zwaardbootcursus ga je met een kleine groep Laserzeilers en met een of twee trainers (zij maken gebruik van een rubberboot) het water op. Omdat je met deze boot nog wel eens omslaat of het water kan vallen, maak je gebruik van een wetsuit en zwemvest. De boot is eenvoudig zelf weer overeind te zetten en wordt na het zeilen weer op de wal gestald.

De boten

Een eigen boot hebben is voor deze cursus geen vereiste, we hebben boten beschikbaar voor de cursus. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je dit op het inschrijfformulier aangeven. Heb je wel zelf een Laser of een Splash, dan betaal je uiteraard alleen voor de cursus zelf. Een wetsuit dien je zelf aan te schaffen.

Wie doen er mee?

De groep van 6-8 cursisten is zeer divers. Er doen ongeveer evenveel vrouwen als mannen mee, van verschillende leeftijden.

Veiligheid

Veiligheid staat vanzelfsprekend voorop. Voor alle cursisten zijn zwemvesten beschikbaar en tijdens de lessen is het dragen verplicht.

Frieslanddag

Ook dit seizoen organiseren we voor de cursisten een zeildag in Polyvalken in Friesland. Hier kan je, onder begeleiding van een instructeur, in de praktijk brengen wat er tijdens de cursus geleerd is. Er wordt dan een echte tocht gevaren met alles wat erbij hoort zoals (water)kaartlezen en het passeren van bruggen of sluizen.

Kosten

De kosten van de volledige zwaardbootcursus in 2023 zijn € 327,00. Deze prijs is inclusief boothuur. Bij gebruik van een eigen boot is er een reductie van € 172,00. Lidmaatschap van de club is daarnaast een vereiste. De tarieven staan vermeld op de webpagina zeilvereniging/lidmaatschap en zijn afhankelijk van je leeftijd en persoonlijke situatie.
De cursus omvat:

  • 12 lessen (18.30 – 21.00 uur) op donderdag- en vrijdag
  • Boek : “Het Laserhandboek”
  • Boek: “Het kleine Zeilboek:
  • Cursusmateriaal
  • Theorielessen
  • Theorie-examen
  • Registreren van het diploma (indien aan alle exameneisen is voldaan)

Plaatsing

Aanmelding houdt niet automatisch in dat je geplaatst bent. Dit hangt af van het aantal instructeurs en boten, dat we tot onze beschikking hebben. Geplaatste en niet geplaatste cursisten ontvangen hiervan bericht rond half april. Plaatsing geschiedt op basis van volgorde van inschrijving en is onafhankelijk van het lidmaatschap van de vereniging, of eerdere deelname.

Schema

Jaaroverzicht Zeilen voor Volwassenen 2023

Inschrijven

Op 11 maart om 10:00 uur wordt deze opengesteld. Lukt het niet direct om in te schrijven? Probeer het dan 10 minuten later nogmaals.”