Aanvullende huurvoorwaarden

Met ingang van maandag 27 juli mogen de verenigingsboten gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

  • In alle boten van de vereniging worden zeilhandschoenen geadviseerd te dragen.
  • Voor en na het gebruik van verenigingsmateriaal is handen wassen verplicht (wasbak naast tuinslang bij Vooronder).
  • De boot dient na afloop te worden gereinigd met zeepsop en daarna te worden afgespoeld. Hiervoor worden schoonmaakmiddelen beschikbaar gesteld.

Wordt de boot door meerdere huurders op een dag gebruikt dan dient iedere huurder de boot na afloop op bovengenoemde manier te reinigen.

    Tot slot: hou je te allen tijde aan de anderhalve meter regel en de regels omtrent het steigergebruik (zie bordjes bij opgang steigers)