Beweging Recreatie Paterswoldsemeer

Het Waterschap Noorderzijlvest is voornemens om uiterlijk in 2027 een moeraszone van 25 hectare in ons Paterswoldsemeer aan te leggen, beginnend met 3 hectare in 2021.
Daarnaast wenst men nog een aantal andere maatregelen uit te voeren om te voldoen aan een Europese richtlijn m.b.t de helderheid van oppervlakte water.

Er zijn grote zorgen over de plannen die het Waterschap in voorbereiding heeft en die schadelijk kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van het Paterswoldsemeer als de recreatieplas van Groningen en Drenthe.

Daarom is er een petitie gestart via de website www.bewegingpaterswoldsemeer.nl.
Hier vind je meer informatie over de plannen en de actuele stand van zaken.