Rabenhaupt wisselbeker

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus vindt de 90e Rabenhaupt Regatta plaats. Laserzeilers uit heel Nederland zijn hiervoor uitgenodigd!
Daarom hierbij een wedstrijdverslag van het Rabenhaupt evenement van 28,(29),30 augustus 1936, opgedoken uit de archieven van VWDTP.

Zeilwedstrijden te Paterswolde om de Rabenhaupt-wisselbeker.

Deze wedstrijden worden als volgt verzeild. Men start vijf maal telkens voor een baan en de eerst aankomende krijgt telkens 1 punt, de tweede 2, enz. Wie aan het eind der vijf banen het geringst aantal punten heeft is bekerwinnaar. Het spreekt vanzelf dat de start dan een groote rol speelt. Een goede start is dan zeker het halve werk, zoo niet meer.
Vrijdag, toen de eerste drie banen zouden worden verzeild, was het ongeveer bladstil, zoodat na 2 1/2 uur drijven nog maar 1 baan was afgelegd. De vier volgende banen moesten dus Zondag 30 augustus worden bezeild. Gelukkig stond er toen een stevige bries, zodat de achterstand volkomen kon worden ingehaald en men van prachtig geslaagde wedstrijden kon spreken, vol spanning.
In de 16 M2 (A) klassen wist vooral M. v.d. Velde met de Gré telkens zeer tactisch zijn positie te kiezen bij de start. Zijn totaal aantal punten werd 13, waarmee hij voor een jaar beslag legde op den Wisselbeker. Twee werd de Adelaar, A. Bergsma, die ten slotte 22 punten bleek te hebben. Drie was de Paterswolde, L. v. d. Zee, met 26 punten. En vier de Whirlwind met P. Peerlkamp met 27 punten. In deze klasse waren 11 booten gestart.

In de 16 M2 (B) waren 8 deelnemers, waarvan de Remida uitstekend werd gezeild door G. Kruizenga. Deze werd twee maal eerste, 1 maal tweede, 1 maal derde en 1 maal vijfde, zoodat hij 12 punten behaalde. Nummer twee werd Mej. H. Mulstege, de eenige dame in deze klasse, die zich eveneens uitstekend weerde en in totaal 18 punten kreeg. De “Kahlan” blijkt steeds meer een der snelste B-Klassers te zijn. Drie werd de Andy met H. Oostinga, die 19 punten behaalde.

In de klasse B.M. bleek de Kottick van Frits Keuning verreweg de snelste. Viermaal werd hij eerste en eenmaal tweede, een totaal van 6 punten dus. De strijd om de tweede plaats was eveneens niet fel: mej. A. Tilma was met Notedop al de overige concurrenten ver de baas. Ze behaalde in totaal 10 punten. Drie werd, met grooten achterstand op nummer twee, de Arrow met G. Boelens, die 21 punten behaalde. In deze klasse waren 6 deelnemers.

In de Larken Klasse bleek Jan Brons met de Alouette positief de sterkste. Drie maal werd hij eerste, 1 maal tweede en 1 maal derde: een totaal van 8 punten dus. Tweede werd Hans Klaassens met de Allegro, die eveneens uitstekend zeilde. Hij behaalde in totaal 13 punten. Nummer drie was met goeden achterstand de Aero met A. v.d. Tuin, die 27 punten kreeg. Vier was W.P. Folmer met de Slee. Deze behaalde 30 punten. In deze klasse waren 10 deelnemers gestart.
Na de wedstrijden brachten de zeilers den heer H.H. Niemeyer, voorzitter der Zeilvereeniging “De Twee Provinciën” een bezoek op zijn zomerhuis aan het meer, om hem te feliciteeren met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in verband met het 25-jarig voorzitterschap der Vereeniging. Onnoodig te vermelden dat de stemming erg vroolijk was. INSIDER.
( Note: Dhr. H.H. Niemeyer/Niemeijer was VZ VWDTP van 1911-1947 )

OPDAT DE HISTORIE VAN VWDTP NIET VERLOREN GAAT !

met medewerking van de archiefcommissie Dhr. Peter Nannenberg, Dhr. Bert Noot en Dhr. Jack van Boon ( in memoriam Dhr. Siep Bergsma 8/7/2015)
en andere personen die zich bezig houden met de historie van VWDTP, historische vaartuigen en de totstandkoming van het Paterswoldse Meer en omstreken.
Extra dank aan Gerard ten Cate, Maarten Keuning , Leo Heijne, ea (ssrp.nl en oudzeilendhout.nl ) voor hun mooie verhalen, adviezen en vooral tips waar te zoeken.

Heeft u op- of aanmerkingen, aanvullingen in de vorm van verhalen of beeldmateriaal of weet u meer van de oa, in dit artikel genoemde personen, dan zou de PR commissie deze graag willen ontvangen: pr@vwdtp.nl
ONDERWERP: HISTORISCH BESEF VWDTP
Heeft u ideeën over de archivering van digitaal materiaal, dan horen de PR – en de archiefcommissie dit ook graag van u.
ONDERWERP: ARCHIEF

De Rabenhaupt wisselbeker is een stuk historie van onze vereniging en is momenteel in (bekend) privé bezit. We hopen dat deze beker in de toekomst weer in ons bezit zal zijn. We zijn op zoek naar mensen die ons meer informatie en /of beeldmateriaal kunnen verschaffen over wanneer en door wie deze beker ooit gewonnen is. PR@vwdtp.nl

Kottick van Frits Keuning.
Foto van Maarten Keuning

Lark 80 is de Alegro. OZH 2014
Foto Johan Schoonbeek

Whirlwind van P. Peerlkamp
Foto Nick Smit