27 november 2020

Haven ontwikkelingen van VWDTP

De eerste werkzaamheden in de haven zijn aangevangen en de laatste boten zijn weggehaald.

Op woensdag 17 november jl. is er begonnen met de aanleg en vervanging de beschoeiing (zie foto hierboven).
Ten oosten van de T-steiger is de terras beschoeiing ondertussen vervangen:

In westelijke richting van de T-steiger wordt er deze week ongeveer 34 meter terras beschoeiing aangelegd, dat wordt de nieuwe aanlegplek voor de valken.

Op deze beschoeiing wordt de (midden-)weststeiger aangesloten, dat is het laatste project van de werkzaamheden aan de westzijde van de T-steiger. De midden-weststeiger is de nieuwe witte steiger links in het ontwerp:

De laser-slipway krijgt een nieuwe beschoeiing en ook het plankier van de huidige slipway wordt vervangen.
Uitvoering van de slipway is nog in ontwerp-fase en valt voor nu buiten de werkzaamheden van Mennega.
Ondertussen zijn de vorderingen goed te zien.

LET OP! Het werkgebied is afgezet. Blijf achter de afzetting.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…