Bestuur

De dagelijkse leiding van onze zeilvereniging is in handen van het bestuur, zij worden bijgestaan door vele actieve leden en commissies. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle lagen van de vereniging. Tenminste 1 x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, meestal in maart. Het bestuur verantwoord zich dan voor het door haar gevoerde beleid en ontvouwt de beleids-speerpunten voor het komende jaar.

Vacant

Vacant

Voorzitter

voorzitter@vwdtp.nl

Jens Kooij

Jens Kooij

Penningmeester

penningmeester@vwdtp.nl
Rob Bosh

Rob Bosh

Secretaris

secretaris@vwdtp.nl

Anneke Rugge

Anneke Rugge

Commissaris Jeugd en Opleidingen

jeugdenopleiding@vwdtp.nl

André Gerrits

André Gerrits

Vice voorzitter & Varend materieel

varendmaterieel@vwdtp.nl

Philip Freriks

Philip Freriks

Commissaris gebouwen en terreinen en PR

gent@vwdtp.nl

Max Wieselmann

Max Wieselmann

Innovatie en ondersteuning PR

roeien@vwdtp.nl

Statuten en huishoudelijk reglement

Belangrijke uitgangspunten en regels van de club zijn vastgelegd in de statuten (pdf) en huishoudelijk reglement (pdf) van VWDTP.

X