22 januari 2023

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van VWDTP

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van VWDTP. Ik word altijd extra blij wanneer wij met zijn allen bij elkaar kunnen zijn. Dit soort momenten koester ik in het bijzonder.

We zijn 2023 intens gestart door de deuren van onze verenigingsgebouwen te sluiten tot 1 april. Voor sommigen is dat okay, 1 april een mooi moment om weer uit de winterslaap te herrijzen, voor anderen toch wat moeilijk te verkroppen, omdat een regelmaat wordt onderbroken en dat is niet fijn. Voor weer anderen een mooi moment om in een ander tempo uit kijken, te werken aan nieuwe plannen voor het komende seizoen, wanneer we weer iedereen zullen ontvangen.

Als we terugkijken, hebben we afscheid moeten nemen van een aantal leden/ereleden. Zij stapten, zoals dit in Drenthe wordt genoemd en wellicht ook in Groningen, uit de tijd. Leden die een deel van onze geschiedenis zijn, leden van VWDTP die de vereniging richting hebben gegeven, passend bij de tijd waarin ze actief waren.

Het huidige bestuur heeft in het afgelopen jaar de kaders uitgezet die beter aansluiten bij wat de tijd ons nu laat zien en ons, de vereniging, ons bestaansrecht kan blijven garanderen. Wij kiezen ervoor om dit Samen met de leden te Doen. Samendoen staat hierin centraal.

Vanuit dit kader hebben we met de diverse commissies en alle leden die daarin geïnteresseerd zijn, een start gemaakt.

Een nieuwe koers varen gaat natuurlijk nooit zonder slag of stoot. Oude gewoonten die ogenschijnlijk comfortabel en veilig zijn, moeten worden heroverwogen, worden bijgesteld of er moet afscheid van worden genomen. Dat is lastig, dat geeft wrijving, dat schuurt, geeft weerstand, want tja hoe gaat onze club er dan uitzien, die (wat ik persoonlijk een mooi woord vind) “ontluikende” toekomst.
Een van de activiteiten is het gezamenlijk maken van een verenigingskalender. Op 22 januari worden de puntjes op de “i” gezet en worden de leden middels een Bestuursflits op de hoogte gebracht. Natuurlijk komt de kalender ook op de website te staan; daarmee is ie voor iedereen zichtbaar.
Een begin!! Van daaruit bouwen we verder, naar meer samendoen, naar meer en beter samenwerken, met elkaar afstemmen, rekening houden met elkaar. Ambities vervullen, bijstellen, delen. En dat kan alleen maar wanneer we elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, elkaar respecteren en waarderen. De vereniging is per slot van ons samen. Individuele ambities kunnen slechts slagen en floreren, wanneer het collectief de ruimte krijgt daarin mee te bewegen en wanneer het collectief meebeweegt, is er ruimte voor het individu. We zijn hier vanuit verbinding, de liefde voor het water, de gezelligheid om bij te praten en na te praten.
Wanneer zich nieuwe leden bij ons aan sluiten en deelgenoot willen zijn van datgene dat ons verbindt, is het aan ons, wij die hier al actief zijn, om ze welkom te heten, om een praatje maken. We willen namelijk allemaal gehoord, gezien en gewaardeerd worden. Het gaat twee kanten op.
Dus om maar even met de deur in huis te vallen is dit onze nieuwjaarswens aan iedereen. Dat we een fijn jaar hebben met zijn allen, dat we elkaar opzoeken, dat we mooie activiteiten en wedstrijden kunnen beleven en dat niemand buiten de boot valt.
Een mooi 2023.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…

 Rescue VWDTP

 Rescue VWDTP

Op Zaterdag 1 oktober 2022 was een deel van de VWDTP rescue ploeg aanwezig in het clubhuis voor een herhaling rescue...

Lees meer

Informatie over blauwalg

Op 31 mei jongstleden vond er een informatiebijeenkomst plaats over blauwalg in het Paterswoldsemeer. De opkomst was...

Lees meer