Corona Update

28 april 2020

Corona update 28 april

Afgelopen weekend
De beide dagen dat het terrein weer open was voor leden is prima verlopen. Men hield zich goed aan de regels. Met name op de zondag is weer druk gezeild zonder dat dat problemen op de steigers of op de Laserhelling heeft gegeven.

Deze regels blijven dan ook voorlopig gehandhaafd.
In het kort: niet parkeren op het terrein, takelen en toegang trailers op het terrein alleen na afspraak, Vooronder gesloten, voorlopig WC’s en douches niet toegankelijk en het aller belangrijkste: Houd je aan de anderhalve meter regel !

Openstelling meivakantie
Het terrein zal door de week open blijven met in achtneming van bovengenoemde regels. Er zal beperkt toezicht worden gehouden op het naleven er van. Mocht het toch voorkomen dat de regels niet worden nageleefd, dan is het bestuur genoodzaakt het terrein weer te sluiten.

Verenigingsboten
Het gebruik van verenigingsboten wordt momenteel door het bestuur onderzocht. Wij volgen daarbij een concept protocol van het Watersportverbond. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen jachthavens en verenigingen: jachthavens mogen al wel boten verhuren (onder restricties) en verenigingen mogen dit nog niet. Er is wat onduidelijkheid over de ontsmettingsprocedure. Het bestuur heeft dit aan het RIVM voorgelegd en het wachten is op antwoord. Zo lang er nog geen antwoord is, is het gebruik van de verenigingsboten (Opti’s, Lasers en Valken) nog niet toegestaan.

Misschien zijn de volgende berichten ook interessant…

Informatie over blauwalg

Op 31 mei jongstleden vond er een informatiebijeenkomst plaats over blauwalg in het Paterswoldsemeer. De opkomst was...

Lees meer

Esso Ferwerda

Esso Ferwerda heeft besloten het rustiger aan te doen en heeft zijn vele vrijwillige functies bij VWDTP één voor één...

Lees meer
Vacature Barmedewerker

Vacature Barmedewerker

Lijkt jou jij het leuk om te werken op één van de mooiste plekken aan het Paterswoldsemeer? Heb je affiniteit met...

Lees meer
X