verbindingsdag Brief

Beste VWDTP er,

Onze prachtige vereniging heeft circa 800 leden en het lijkt ons ontzettend  leuk dat veel VWDTP’ers elkaar ontmoeten en met elkaar beleven dat we lid zijn van dezelfde vereniging.   

Wedstrijdzeilers ontmoeten elkaar regelmatig op de zondag- en dinsdagavond. Leden die in de Valken hun zeilopleiding krijgen, zien elkaar op de donderdag- en vrijdagavond. Jeugdleden en hun ouders zien elkaar ook regelmatig. Daarnaast is er nog een groep van vrijwilligers . Bij elkaar zo een 300 leden, maar….. daarnaast zo een 500 leden die we niet of nauwelijks zien. Wij denken dat het de moeite waard is om groepen met elkaar in contact te brengen en leden die wat minder bij onze club zijn betrokken ook eens te ontmoeten.

We zijn tenslotte lid van dezelfde vereniging. Deze mooie dag, deze Verbindingsdag, een dag met  leuke activiteiten, is op zondag 22 september a.s. van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Het programma wordt door de leden gemaakt.  Wij vragen  jullie via  bijgevoegde enquête wat je op de “Verbindingsdag” graag met elkaar  wilt doen. Dus het verzoek om deze enquête zo snel mogelijk terug te sturen.

Dus noteer alvast 22 september a.s. als de dag, dat je verwacht wordt in het Clubhuis van VWDTP.

We gaan er met elkaar een geweldige dag van  maken. Binnenkort volgt meer informatie maar stuur om ons te helpen de enquête zo snel mogelijk  op.   

Vriendelijke groeten, het organisatie team van de Verbindingsdag

NB : Bij vragen hierover : pr@vwdtp.nl

terug naar overzicht