Sailability bij VWDTP

Zeilen voor mensen met een beperking
Het afgelopen jaar is er 3 x een zeildag georganiseerd voor met mensen met een lichamelijke beperking. Door de weersomstandigheden is 1 keer niet doorgegaan. In totaal 9 mensen hebben gezeild in de Hansa boten de we in bruikleen hadden van Sailability en in een Valk. De groep zeilers werden begeleid door een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn leden van VWDTP en zonder hun hulp hadden deze zeildagen niet georganiseerd kunnen worden. Hulde aan deze groep vrijwilligers. De lunch werd aangeboden door de vereniging en was een goede manier om met elkaar kennis te maken. De deelnemers hebben genoten van het zeilen. Zij vertelden dat het zeilen hen een gevoel van vrijheid gaf en dat het heerlijk was om buiten te zijn.

Het is de bedoeling om volgend jaar weer zeildagen voor mensen met een lichamelijke beperking te organiseren. En dan het liefst met een 3de boot erbij zodat er bij elke groep een zeiler mee kan varen die zelfstandig kan varen. Om dit mogelijk te maken wordt er gezocht naar sponsoren. Hieronder een impressie van de 2 zeildagen.

terug naar overzicht