OUD-ZEILEND-HOUT EVENEMENT

Dit jaar zijn de zeilboten van Oud Zeilend Hout weer te gast op het Paterswoldsemeer bij de Vereniging Watersport De Twee Provincieën (Meerweg 227 te Haren).

Het is de 13e keer dat het Oud-Zeilend-Hout Evenement gezeild gaat worden.

Het is, mogen we wel zeggen, een traditie geworden.

Oude houten wedstrijdzeilboten die door de eigenaren vertroeteld worden en jaarlijk weer op het evenement afkomen. Vaak zijn het zelf gerestaureerde boten waarvan sommige al 100 jaar oud zijn.

Klassen

Welke klassen kunnen we verwachten? Er zullen vele Larken komen, dit boot-ontwerp is 100 jaar oud en de klassenorganisatie viert dat dit jaar door aan vele evenementen deel te nemen. Deze klasse, die zo’n 25 jaar geleden volledig verdwenen was, is door de inspanningen van o.a Johan Klaver uit Leeuwarden weer tot een respectabele klasse uitgegroeid. Normaal gesproken komen ze bij Oud Zeilend Hout evenementen met meer dan 10 boten aan de start.

Een andere interessante boot uit het verleden is de 12m2 BM klasse. De “kleine” BM in de volksmond. Ook daarvan komen er steeds meer op ons evenement af. We verwachten er dit jaar een achttal boten te mogen verwelkomen. Ook van een ander Bulthuis-ontwerp, de Bulthuisjol, verwachten we een paar boten.

Van de oude olympische klassen komen er dit jaar Olympiajollen, de éénmansboot van de spelen in 1936, aan de start. Ook in de Flying Dutchman klasse, de olympische 2-mans zwaardboot van 1960 tot 1992 zal weer gestart worden.

Daarnaast hopen we op Zuidlaardemeerjollen (ZM), Vrijbuiters, W-klasse, 7m10-klasse en Zomerweeldes.

Wanneer?

Het evenement vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 juli. Op het terras van de VWDTP aan de Meerweg 227 zijn de wedstrijden goed te volgen. De banen zijn zodanig dat de boten nooit te ver weg zijn. De start en de finish zullen vóór het clubhuis plaatsvinden.

Aanvang 1 e wedstrijd op zaterdag 13 juli is om 12.00 uur.  De start van de 2race is om 14:30 uur. De 3 e start is om 15.30 uur;

Op zondag is de 1 e start om 10.30 uur, en de 2 e start om 13.00 uur.  (Tijden uiteraard onder voorbehoud.)

De skippersmeeting/palaver wordt gehouden in of nabij het clubgebouw op zaterdag 13 juli om 11.00 uur en op zondag 14 juli om 9:30 uur.

Op zaterdag 13 juli zal er na de 3de wedstrijd rond 17.45 uur een schippersmaaltijd zijn. De kosten hiervan zullen  € 15,-  per persoon zijn. Als je hieraan wilt deelnemen dit graag bij aanmelding doorgeven.

De betaling van deze kosten graag zaterdag bij aanmelding op het inschrijfbureau. (Geopend van 9.00 tot 10.30 uur)

Inschrijven:

Kosten en opgave voor deelname: Voor dit evenement is € 25,- inschrijfgeld verschuldigd voor 2-mansboten en € 20,- voor 1-mansboten. Donateurs van Oud Zeilend Hout  genieten een korting van € 5,-. Aanmelding middels het aanmeldingsformulier dat op de website van Oud Zeilend Hout (www.oudzeilendhout.nl) is te vinden. Informatie kan ook verkregen worden via telefoon 0598-451970 of 06-25354096 of via de mail secretaris@oudzeilendhout.nl.

Overige informatie:

Zowel het clubhuis als het terras van VWDTP aan de Meerweg 227 te Haren zijn toegankelijk voor minder validen. Boottrailers kunnen gestald worden op het terrein bij het clubgebouw. Auto’s kunnen beperkt op het terrein van het clubgebouw worden toegelaten. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterreinen aan weerszijden van het clubgebouw.

Deelnemende jachten kunnen op via de 2 kranen of de slipways nabij het clubgebouw te water worden gelaten.

Takelen vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur en zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur.

Andere tijden in overleg met Leo Heijne mob. 06-20755535. Overigens, het takelen is gratis!

Voor meer informatie:

Maarten Keuning, webmaster Oud-Zeilend-Hout

tel 0598-451970 of mob. 06-25354096

Informatie kan ook verkregen worden via telefoon 0598-451970 of via de mail secretaris@oudzeilendhout.nl.

terug naar overzicht