Kielboorcursus 2022

Hieronder staat de beschrijving van de zeilcursus voor volwassenen zoals die onder normale omstandigheden zal plaatsvinden. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 kunnen er aanpassingen van de cursus noodzakelijk zijn, waardoor wellicht niet alle cursusonderdelen uitgevoerd kunnen worden (de kosten worden dan uiteraard aangepast).
Afhankelijk van wat de overheidsmaatregelen m.b.t. COVID-19 toestaan, bieden wij dan een aangepast zeilprogramma aan. Hierbij kan onder begeleiding van een zeilinstructeur een aantal lessen op afstand worden gegeven, bijvoorbeeld vanaf de kant of vanaf een motorbootje. Dit zeilen onder begeleiding wordt dan – indien mogelijk – tijdens de reguliere lesavonden gegeven. Zeilen onder begeleiding leidt echter niet tot een CWO-diploma maar is wel een uitstekende manier om eerder behaalde zeilvaardigheden te onderhouden of te verbeteren.
Zeilen onder begeleiding is alleen mogelijk voor zeilers die tenminste het CWO-1 diploma, of vergelijkbaar niveau, behaald hebben. Voor instructie op afstand is het noodzakelijk dat men al zelfstandig kan varen. Ook bestaat de mogelijkheid dat er, om gezondheidsredenen, nog maar met twee personen in een boot gevaren mag worden. In dat geval kunnen er minder cursisten aan de cursus deelnemen.
Op 5 maart om 8:00 uur begint de inschrijving.
Medio april 2022, wordt bekend gemaakt of de cursus door kan gaan en in welke vorm.

Introductie

De cursisten kennen elkaar vooraf meestal niet. Maar dat verandert tijdens de eerste les. Want een boot vaar je samen. Zodra de eerste beginselen een beetje bekend zijn, neemt een van de cursisten het roer over. En daarmee ook de grootschoot, de lijn waarmee je het grootzeil bedient. Want die twee horen bij elkaar zoals een stuur en gaspedaal van een auto. En er hoort meer bij juist dat plekje in de boot. “De stuurman of -vrouw heeft de leiding”, legt de instructeur uit. “Als die zegt dat we over de andere boeg gaan varen, doen we dat.”

De instructeurs

Het overbrengen van hun eigen enthousiasme voor de zeilsport. Dat noemen instructeurs vaak als reden om zeilinstructeur te worden. De instructeurs zijn vrijwilligers en hebben zelf trainingen gevolgd in het geven van zeilles, waardoor ze CWO gecertificeerd zijn. “De eerste keer ga ik altijd zo snel mogelijk het meer op”, zegt een instructeur terwijl hij de zeilen hijst en zijn drie cursisten aan boord helpt. “Later leren ze wel waarvoor al die lijnen dienen” (een zeilboot heeft geen ‘touwen,’ maar ‘lijnen’).

Alleen zeilervaring opdoen, of opgaan voor een officieel zeildiploma?

De cursus staat open voor iedereen en tijdens de zeillessen kun je zeilervaring opdoen of je kennis op zeilgebied vergroten en opgaan voor een CWO zeildiploma. Of je een diploma wilt gaan halen, bepaal je zelf, maar je moet wel aan de minimum eisen voldoen.
De cursus bestaat uit 12 praktijklessen, theorielessen en een examen. De laatste 2 lessen worden gebruikt om je met het wedstrijdzeilen kennis te laten maken. Er is een praktische instructie en een eindwedstrijd onder begeleiding van je instructeur. Dit wordt allemaal in de avonduren aangeboden. De praktijklessen beginnen om 18.30 uur en duren doorgaans tot ongeveer 21.00 uur, of zolang als de stemming in de boot en de weersomstandigheden het toelaten. De lessen zijn op donderdag- of vrijdagavond. Bij het inschrijven kan je aangeven op welke avond je wilt zeilen en welk zeilniveau je hebt.
De zeilcursus wordt verzorgd op 3 niveaus:

 • in de beginnersopleiding word je opgeleid tot het niveau CWO-I,
 • een gevorderdenopleiding die je voorbereidt op het CWO-II examen.
 • ben je in bezit van een CWO-II diploma of kun je op dat niveau zeilen, dan kan je meedoen aan de gevorderdenopleiding die je voorbereidt op het CWO-III examen.

De boten

De lesboten zijn Polyvalken, ruime open boten waarin duidelijk te zien is wat er precies gebeurt en hoe alles werkt. De Polyvalk is een zeilboot van polyester met een vaste kiel. Het is een veilige, stabiele boot. Er wordt lesgegeven in groepjes van 3 cursisten per boot onder begeleiding van een ervaren zeilinstructeur. Iedere lesavond zijn er ongeveer 12 boten in de vaart.

Wie doen er mee?

De groep van ongeveer 75 cursisten is zeer divers. Er doen ongeveer evenveel vrouwen als mannen mee. Bij het inschrijven kunnen ook voorkeuren worden opgegeven t.a.v. medecursisten of instructeur.

Veiligheid

Veiligheid staat vanzelfsprekend voorop. Voor alle cursisten zijn zwemvesten beschikbaar en tijdens de lessen is het dragen verplicht.

Frieslanddag

Ook dit seizoen organiseren we voor de cursisten een zeildag in Polyvalken in Friesland. Hier kan je, onder begeleiding van een instructeur, in de praktijk brengen wat er tijdens de cursus geleerd is. Er wordt dan een echte tocht gevaren met alles wat erbij hoort zoals (water)kaartlezen en het passeren van bruggen of sluizen.

Kosten

De kosten van de volledige kielbootcursus in 2022 zijn € 235,00. Deze prijs is inclusief de boothuur. Lidmaatschap van de club is daarnaast een vereiste. De tarieven staan vermeld op de webpagina zeilvereniging/lidmaatschap en zijn afhankelijk van je leeftijd en persoonlijke situatie.
De cursus omvat:

 • 12 lessen (18.30 – 21.00 uur) op donderdag en vrijdag,
 • CWO-vorderingsstaat, CWO theorie-examens voor de verschillende niveau’s,
 • ‘Het (kleine) zeilboek’ (indien je dit nog niet eerder hebt ontvangen),
 • Cursusmateriaal (de zgn. highlights, dit zijn instructies per avond),
 • Theorielessen,
 • Buitenboordmotortraining voor CWO-II,
 • Afsluitend CWO praktijk-examen voor CWO-II en CWO-III,
 • CWO-diploma (indien aan alle exameneisen is voldaan).

Mochten er lessen uitvallen als gevolg van de weersomstandigheden, dan wordt er zo mogelijk een alternatief programma aangeboden; er volgt in beginsel geen restitutie van cursusgeld.

Plaatsing

Aanmelding houdt niet automatisch in dat je geplaatst bent. Dit hangt af van het aantal instructeurs en boten, dat we tot onze beschikking hebben. Geplaatste en niet geplaatste cursisten ontvangen hiervan bericht rond half april. Plaatsing geschiedt op basis van volgorde van inschrijving en voor het niveau beschikbare plaatsen, onafhankelijk van het lidmaatschap van de vereniging of eerdere deelname.

Bootindeling

Deze vindt plaats op basis van je zeilervaring en ambitie voor dit cursusjaar (CWO-I, CWO-II, of CWO-III). Eind april wordt de (voorlopige) bootindeling bekend gemaakt. Je kunt bij inschrijving ook je voorkeur aangeven voor medecursisten en/of instructeur. Wij houden daar zoveel mogelijk rekening mee.

Schema

Jaaroverzicht Zeilen voor Volwassenen 2022

Inschrijven

De aanmelding is gesloten.

X