Klein Vaarbewijs 2

Geachteleden vwdtp,

Ik ga in februari op de dinsdagavonden weerbeginnen met een cursus Klein Vaarbewijs 2. Inmiddels hebbenzich al een aantal leden aangemeld die onlangs bij Cees Weishun KVB1 hebben gehaald. Maar er kunnen nog een aantalcursisten bij. De cursus bestaat uit 6 dinsdagavonden theoriein het leslokaal van ons clubgebouw en een extra avondpraktijk op de pier van Delfzijl.

De kosten zijn 100 euro voor leden van vwdtp.Excl cursusmateriaal. (Voor niet leden 125 euro) Graag zo snel mogelijk aanmelden d.m.v. eenmailtje te sturen naar: magichorse2503@gmail.com

Ton Bouchier

terug naar overzicht