In Memoriam Ger Mulder

Vrijdag 4 november jl is ons erelid Ger Mulder overleden. Ger is 99 jaar geworden, het oudste erelid en ook het oudste lid van VWDTP.
Wij zien Ger nog deze zomer bij ons op het terras zitten; hij geniet van de boten op het water en doet dat vanaf “zijn terras”. De omgeving waar hij zijn gehele leven bij betrokken is. Hij bezocht de jaarlijkse bijeenkomsten van de ereleden frequent, kwam daarvoor over vanuit zijn woonplaats Schiermonnikoog en gaf dan aan hoe mooi hij het vond dat zijn club het zo goed doet.
Ger is erelid van DTP geworden in 1965. Ger is dat geworden, natuurlijk omdat hij veel voor de vereniging heeft betekend maar in het bijzonder vanwege zijn bestuurslidmaatschap en de vele zaken die hij in dat kader heeft gedaan. Ger was de technische man van DTP. Alle “klussen” waren voor hem en hij heeft ervoor gezorgd dat het Clubhuis dat na de oorlog in een deplorabele toestand bevond, nog enigszins leefbaar was.
Ger is opgegroeid aan het Paterswoldsemeer. Dankzij zijn ouders, die al een zomerhuisje hadden aan het meer en daarnaast zijn beroepsactiviteiten in de scheepvaart, is de belangstelling voor het wedstrijdzeilen niet ver weg.
Ger was een succesvolle wedstrijdzeiler, eerst in een Vrijheid, “Liberty” genaamd; later in een Schakel. We hebben het dan over de periode van de 50 en 60-er jaren van de vorige eeuw. Daarnaast heeft Ger veel gedaan in de wedstrijdorganisatie. Zijn kennis op dat terrein is goed geweest voor de ontwikkeling van het wedstrijdzeilen bij DTP.
Ger is in 1923 geboren; hij heeft als kind nog meegemaakt dat de motorboot van zijn vader via de kraan over de Hoornse Dijk het meer werd getakeld. Hij heeft aan de opening van de sluis feitelijk meegedaan door als een van de eersten er doorheen te varen. Ger heeft de oorlogsjaren bij DTP meegemaakt en heeft gezien hoe het Clubhuis tijdens deze jaren is uitgeleefd. En dat was voor hem het signaal om zijn kennis en energie ten dienste te stellen aan DTP. Dat heeft hij in diverse functies gedaan tot ongeveer 1970. Een geweldige prestatie waarvoor hij benoemd is tot erelid van DTP.
Nogmaals we ontmoeten Ger de laatste jaren tijden de bijeenkomsten van de ereleden. We zagen dan hoe een aardige, rustige, voorkomende man betrokken was bij VWDTP. VWDTP heeft veel aan Ger te danken. Als eerbetoon hangen de verenigingsvlaggen op het Clubhuis en op de steiger deze week halfstok.

Peter Nannenberg, erelid VWDTP