IN MEMORIAM CEES WEIS

Na een ernstige ziekte is op donderdag 21 februari ons erelid Cees Weis overleden. Dinsdag j.l. is hij in familiekring gecremeerd.

Cees heeft in de 80-er jaren van de vorige eeuw samen met Bert Noot het jeugdzeilen bij de club tot grote hoogte gebracht. Aantallen van honderd optimisten die deelnemen aan de zeilopleiding waren geen uitzondering. Hij heeft de optimist – jeugdzeilers van VWDTP het nationale zeilcircuit ingebracht. Dat VWDTP in 1993 Hoofdsteunpunt van het Watersportverbond is geworden, is mede te danken aan de door Cees opgezette zeilopleiding in de jaren ervoor.

De rescue moet voor elkaar zijn en de bemanning ervan optimaal geschoold. En daar heeft hij als voorzitter van de rescue commissie zijn steentje aan bijgedragen. Cees was een expert op het gebied van motorbootvaren. Netjes varen was zijn adagium; scheuren is slecht voor de veiligheid en voor de boot zelf. En het was lange tijd zo dat je pas in een boot van VWDTP aan het stuur mocht zitten wanneer je een toets van bekwaamheid had afgelegd. Was je geslaagd dan werd uitgereikt het “Cees-Weis-Vaarbewijs” en dat gaf je de bevoegdheid een motorboot van de vereniging te besturen.

Daarnaast werd iedereen wel aangeraden de cursus Vaarbewijs te volgen die door Cees werd gegeven.

Ook op een geheel ander terrein heeft Cees veel voor de club gedaan.

Bij een jubileum hoort een jubileumboek. Honderd jaar vereniging in 2011 en honderd jaar clubhuis in 2016 zijn vastgelegd in twee boeken. Cees heeft foto’s verzameld, het boek ontworpen en er een prachtig “drukwerk” van gemaakt. Zijn professionaliteit heeft hij ten dienste gesteld van VWDTP. En dat allemaal zonder op de voorgrond te willen staan. In 2011 is Cees benoemd tot erelid van VWDTP. Een onderscheiding die hem zeer toekwam.

De Club zal Cees missen. De rescue zullen we op een wijze zoals Cees dat voor ogen had, voortzetten. Het is wel anders zonder Cees in de rescue.

VWDTP wenst Carla, zijn kinderen en kleinkinderen ontzettend veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.

terug naar overzicht