Wedstrijdcommissie

De wedstrijdorganisatie maakt het wedstrijdzeilen mogelijk en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop van het evenement en ook een stuk handhaving.

Zij informeert alle deelnemers over de volgorde van startseinen, de plaats van de start- en finishlijnen, de baan die gezeild moet worden en de boeien die moeten worden gerond. En tenslotte geeft zij punten aan iedere boot in overeenstemming met zijn positie bij de finish.

Naast het organiseren van wedstrijden op ons meer bieden wij ook hulp aan andere verenigingen bij het organiseren van grote evenementen, zoals jeugdkampioenschappen op het IJsselmeer.

Onderdeel van de wedstrijdcommisie vormt ook de rescue en de prijzencommissie. Zij ondersteunen de wedstrijdcommissie en kunnen natuurlijk ook hulp gebruiken.

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën