Lidmaatschap

De club bestaat uit zo’n 900 leden waarvan een grote groep wekelijks bij de club te vinden is. Als clublid kan je gebruik maken van de vele faciliteiten en activiteiten van de club. Het lidmaatschap van VWDTP kent vele voordelen:

  • Deelname aan de clubwedstijden (openings-, zomer- en sluitingswedstrijden) is geheel gratis.
  • U kunt tegen scherpe tarieven een Valk, Laser, of Optimist huren.
  • De vereniging biedt een breed scala aan cursussen, opleidingen en lezingen. Niet alleen gedurende het zeilseizoen, maar ook in de winter.
  • U kunt een ligplaatsabonnement aanvragen.
  • VWDTP is lid van het Watersportverbond, daarmee bent u als VWDTP lid ook automatisch lid en kunt u een wedstrijdlicentie aanvragen.

De club kent een modern lidmaatschap stelsel waar naast het individueel lidmaatschap er ook de mogelijkheid is van een gecombineerd lidmaatschap. In dit geval is het totaal aan verschuldigde bijdrage afhankelijk van de samenstelling van de aangemelde leden. Een toelichting op het gecombineerd lidmaatschap is te vinden op de volgende pagina.

Als VWDTP lid bent u ook lid van het Watersportverbond, de kosten hiervoor zijn inbegrepen in de verschuldigde lidmaatschap bijdrage.

Een tabel met alle mogelijke combinaties van lidmaatschap en de voorwaarde voor het gebruik van het gecombineerde lidmaatschap plus het totaal aan verschuldigde bijdrage kunt u hier bekijken. De lidmaatschap bijdrage wordt jaarlijks met behulp van automatische incasso in januari in rekening gebracht.

Om lid te worden verzoeken wij u dit formulier te gebruiken.

Mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen aan het eind van een kalenderjaar dan dient u rekening te houden met de opzegtermijn van 4 weken (statuten art.6 lid 3). Dit houdt in dat het opzeggen uiterlijk op 3 december bij de secretaris is kenbaar gemaakt.

Bankgegevens
Algemeen rekeningnummer
IBAN: NL42ABNA0450379922
t.n.v. VWDTP te Haren
NB: noteer bij uw overschrijving altijd het onderwerp van de betaling
Mocht u vragen hebben maak dan gebruik van het contactformulier of kom eens langs voor meer informatie. Mailen kan ook naar: administratie@vwdtp.nl

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën