Bestuur

De dagelijkse leiding van onze zeilvereniging is in handen van het bestuur, zij worden bijgestaan door vele actieve leden en commissies. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle lagen van de vereniging. Tenminste 1 x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, meestal in maart. Het bestuur verantwoord zich dan voor het door haar gevoerde beleid en ontvouwt de beleids-speerpunten voor het komende jaar.

Loek Marcus Loek Marcus – Voorzitter E-mail:
voorzitter@vwdtp.nl
Jens Kooi -Penningmeester E-mail: penningmeester@vwdtp.nl
Rob Bosch – Secretaris Tel:  06-25090178
E-mail:
secretaris@vwdtp.nl
Anneke Rugge  – Commissaris Jeugd  en Opleidingen
André Gerrits  – Vice voorzitter & Varend materieel Tel: 050-5342976 E-mail:
materieel@vwdtp.nl
Rob Pentinga –  Volwassenenzeilen en Opleidingen E-mail:
opleidingen@vwdtp.nl
Eric Jongsma– PR commissie (externe PR, ledenwerving sponsoring) E-mail:
pr@vwdtp.nl
* positie vacant –  Commissaris gebouwen en terreinen E-mail:
prog@vwdtp.nl

Statuten en huishoudelijk reglement

Belangrijke uitgangspunten en regels van de club zijn vastgelegd in de statuten (pdf) en huishoudelijk reglement (pdf) van VWDTP.

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën