Algemene Leden Vergadering

Geachte leden van VWDTP,

Het bestuur van VWDTP nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

maandag 13 maart 2017 / aanvang 19.30 uur / VWDTP bovenzaal

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Vroni van Horssen, secretaris
secretaris @vwdtp.nl

Onderstaand de bijlagen die op deze algemene ledenvergadering aan de orde komen. De financiele stukken zijn enkel per mail verstrekt.

Agenda definitief / Notulen BALV 28 november 2016 / Volmacht

Jaarverslag bestuur / Jaarverslag commissies / Jaarverslag zeilopleidingen

 

 

 

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën