Corona update 7 mei

Verenigingsboten

Met ingang van dinsdag 12 mei mogen de verenigingsboten gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

 • In alle boten van de vereniging is het verplicht om zeilhandschoenen te dragen.
 • Voor en na het gebruik van verenigingsmateriaal is handen wassen verplicht (wasbak naast tuinslang bij Vooronder).
 • Eénmansboten mogen ook maar door één persoon gevaren worden.
 • Meermansboten (polyvalken, pico’s) mogen door één persoon gevaren worden of
  door meerdere personen als zij tot hetzelfde huishouden behoren. Deze regel geldt niet voor jeugdleden beneden de 12 jaar.
 • De boot dient na afloop te worden gereinigd met zeepsop en daarna te worden afgespoeld. Hiervoor worden schoonmaakmiddelen beschikbaar gesteld.
 • Wordt de boot door meerdere huurders op een dag gebruikt dan dient iedere huurder de boot na afloop op bovengenoemde manier te reinigen.

Een boot huren kan via de mail:

Tot slot: hou je te allen tijde aan de anderhalve meter regel en de regels omtrent het steigergebruik (zie bordjes bij opgang steigers)

Toegang terrein

 • Het terrein is met ingang van maandag 11 mei weer vrij toegankelijk, de hekken worden verwijderd.
 • De toegang tot het terrein is voorlopig alleen voor leden. Hieronder vallen ook alle leden van Mayday en gasten van ’s Amuse.
 • Het clubhuis en het terras blijven gesloten (met uitzondering van activiteiten van ’s Amuse).
 • Ouders kunnen jeugdleden afzetten en weer ophalen. Het is niet de bedoeling dat men blijft wachten op het terrein (“kiss and ride”).
 • Parkeren kan op het terrein maar: hou je ook hier te allen tijde aan de anderhalve meter regel.

Corona coördinator

Omdat de maatregelen tegen de verspreiding zeer divers zijn is een centrale corona coördinator (Eric Jongsma) niet meer nodig. Vragen kunnen worden gesteld aan de betreffende commissie of aan het bestuur.

terug naar overzicht