All posts by janita

Contactpersoon sitebouw, betrokken bij bouw nieuwe site: Het Ontwerpcentrum. Geen toegang wachtwoord gereset.

Nieuwe rescue

Het bestuur van VWDTP is, gebruik makend van haar relaties in lezen, er in geslaagd een zeer goede rescue te kopen. Deze rescue is zojuist in onze haven gearriveerd, zie bijgaande foto. Komende dinsdag wordt deze rescue gedoopt en officieel te water gelaten.

We hebben nog geen naam voor deze prachtige boot maar gaan die nog kiezen. Heeft u suggesties, mail die dan even. De woensdagochtendploeg van Esso kan nog een mooi naambord maken.

De tewaterlating is dinsdagmiddag om 15.00 uur bij de nieuwe kraan en wordt verrichtdoor één van de wethouders van de gemeente Haren. Uiteraard gelegenheid om daarna een proefvaart mee te maken.

Zorg zelf wel voor een goed zwemvesten een helm (in dit type boten verplicht en we denken dat de waterpolitie ook wel even komt).

Komt in grote getale, koffie na afloop in het Vooronder.

Petitie “Red de watersport”

Onderstaand bericht is een oproep van Het Waterportverbond aan alle watersporters om een petitie te tekenen tegen de bezuiningsplannen op de watersport voorzieningen.

Teken de petitie: red de watersport, vrijdag 7 maart 2014

Nederland telt jaarlijks meer dan een miljoen mensen die het water op gaan en gebruik maken van de Nederlandse wateren. Deze wateren, het Nederlands toervaarnetwerk, zijn in gevaar. Door bezuinigingen van de overheid en het verleggen van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de Provincies ontstaat versnippering. Niet alleen is het onderhoud van het vaarwater in het geding, maar ook de bedieningstijden van bruggen en sluizen.

-Teken hier de petitie-

 Kwalijke zaak

‘Een kwalijke zaak’ zo vindt Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond. ‘We maken ons hard om Nederland bevaarbaar en betaalbaar te houden, deze versobering brengt de watersport in gevaar.

Provincies zijn vrij om eigen beleid te maken waardoor versnippering van de watersport ontstaat. Gevolgen hiervan uiten zich niet alleen in minder onderhoud aan voorzieningen en vermindering van brug- en sluisbediening, maar ook de toename van vaarheffingen en het onttrekken van vaarwater aan het toervaarnetwerk. Het landelijk toervaarnetwerk is gebaat bij een nationale visie.’

NOC*NSF

De petitie is in samenwerking met NOC*NSF in het leven geroepen om de overheid te wijzen op de risico’s van verdere versobering van het toervaarnetwerk. NOC*NSF vertegenwoordigt meer dan 4 miljoen sporters in Nederland.

Om te kunnen blijven genieten van het water en de natuur en als watersport te blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke doelen, is het nodig om de negatieve gevolgen van de decentralisatie en bezuinigingen te minimaliseren. ‘NOC*NSF stimuleert de sportparticipatie. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk mensen samen kunnen genieten van sporten op het water’, aldus Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF.

8 april

De petitie wordt door het Watersportverbond en NOC*NSF op 8 april aangeboden aan de Tweede Kamer. Teken nu de petitie ‘red de watersport’ en redt de toekomst van de watersport.

Het Watersportverbond

Het Watersportverbond vertegenwoordigt zo’n 450 watersportorganisaties en zijn er circa 100.000 sporters lid van het Watersportverbond. Daarnaast is het Watersportverbond er ook voor de watersporters die buiten het verenigingsleven om van de Nederlandse waterwegen genieten. Het Watersportverbond zet zich dag en nacht in om een leven lang zorgeloos watersporten mogelijk te maken. Nederland is en blijft een watersportland.

 

Takelcursus

Het takelen van een boot is een kunst apart. Doe je het goed dan komt de boot zonder schade op de wal en is het voor jezelf veilig.

Om te weten hoe je een boot uit en in het water moet takelen, wordt twee keer een cursus gegeven op 2 maart en op 29 maart.

De cursus is verplicht voor iedereen die zelfstandig bij de club wil kunnen takelen, na afloop van de cursus ontvang je hiervoor een certificaat. Zonder diploma is zelfstandig takelen niet meer toegestaan, dit is het gevolg van strengere eisen vanuit de verzekering.