De Rescuecommissie

Belangrijk voor de veiligheid van de zeilers en ondersteuning tijdens wedstrijden en evenementen.  Met onze interne opleiding leert u rescue-vaardigheden en het varen in een RIB (rigid inflatable boat), een  snelle motorboot. Hieraan zijn geen kosten verbonden

Organisatie

De Rescuecommissie bestaat uit twee personen die het rescueteam aansturen. Dit rescueteam, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, heeft als doel om tijdens zeilwedstrijden en andere evenementen op het  Paterswoldsemeer:

  •  watersporters in nood hulp te verlenen
  • materiaal dat onklaar is geraakt zoveel mogelijk te bergen, om (verdere) schade daaraan, aan anderen of aan andermans eigendommen te voorkomen
  • assistentie te verlenen aan de wedstrijdleiding vóór, tijdens en ná wedstrijden op het Paterswoldsemeer.

Om deze doelen te bereiken, streeft de Rescuecommissie naar het in stand houden van een vaardig rescueteam. Daartoe bevordert en organiseert de Rescuecommissie opleidingen en trainingen voor de (aspirant-) teamleden. Het halen van het theoriediploma “Klein Vaarbewijs” wordt zeer op prijs gesteld.

Opleidingen en trainingen

Deze hebben o.a. betrekking op:

  • het goed kunnen manoeuvreren met een rescueboot. Desgewenst kan een praktijkproef worden afgenomen. Aan beiden zijn geen kosten verbonden.
  • het kennen en toepassen van de reglementen op het water;
  • het verwerven van algemene en voor de watersport specifieke EHBO-kennis en – vaardigheden.
Samengevat, wat wij u bieden:
  • vaardigheidstraining en praktijkproef met de rescueboot, zonder kosten
  • plezier op het waterhet van nabij kunnen volgen van de wedstrijden
  • een jaarlijks gezellig samen zijn met andere watersportliefhebbers op de VWDTP-vrijwilligersavond, met een heerlijke maaltijd.

Heeft u belangstelling en wilt u meer weten over:
– hoe u zelf mee kan doen door tijdens de wedstrijden te varen of vanuit de rescueboot ondersteuning kunt verrichten;
– hoe u mee kunt doen in het rescueteam, met opleidingen/trainingen;
– hoe u de praktijkproef kunt afleggenl
– hoe u de vaarbewijscursus (theorie) kunt doen;

neem dan gerust contact met ons op. U bent van harte welkom!

Mail de Rescuecommissie

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën