Bestuur

De dagelijkse leiding van onze zeilvereniging is in handen van het bestuur, zij worden bijgestaan door vele actieve leden en commissies. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle lagen van de vereniging. Tenminste 1 x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, meestal in maart. Het bestuur verantwoord zich dan voor het door haar gevoerde beleid en ontvouwt de beleids-speerpunten voor het komende jaar.

Loek Marcus – Voorzitter Tel: 050 4028384
E-mail: voorzitter@vwdtp.nl
Hans Slijkhuis Hans Slijkhuis – Wedstrijdzeilen en Jeugdzeilen Tel: 050 – 309 65 91
E-mail: voorzitter@vwdtp.nl
Tel:
E-mail: secretaris@vwdtp.nl
Hans cropped colour Hans Haringa  –  Penningmeester en Vicevoorzitter
(onroerend goed en Mayday)
Tel: 06-53694055
E-mail: penningmeester@vwdtp.nl
André Gerrits André Gerrits  –  Varend materieel Tel: 050-5342976
E-mail: materieel@vwdtp.nl
gonnie-poelman Gonnie Poelman –  Volwassenenzeilen en Opleidingen Tel: 050-5431138
opleidingen@vwdtp.nl
Auke van der Meer – PR comissie E-mail: pr@vwdtp.nl

Statuten en huishoudelijk reglement

Belangrijke uitgangspunten en regels van de club zijn vastgelegd in de statuten (pdf) en huishoudelijk reglement (pdf) van VWDTP.

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën