Bestuur

De dagelijkse leiding van onze zeilvereniging is in handen van het bestuur, zij worden bijgestaan door vele actieve leden en commissies. Samen zorgen zij voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor alle lagen van de vereniging. Tenminste 1 x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, meestal in maart. Het bestuur verantwoord zich dan voor het door haar gevoerde beleid en ontvouwt de beleids-speerpunten voor het komende jaar.

Loek Marcus – Voorzitter Tel: 050 4028384 E-mail: voorzitter@vwdtp.nl
Hans cropped colour Hans Haringa  –  Penningmeester en Vicevoorzitter Tel: 06-53694055 E-mail: penningmeester@vwdtp.nl
Rob Bosch – Secretaris Tel:  06-25090178
E-mail: secretaris@vwdtp.nl
Hans Slijkhuis – Wedstrijdzeilen en Jeugdzeilen Tel: 050 – 309 65 91
E-mail: voorzitter@vwdtp.nl
André Gerrits André Gerrits  –  Varend materieel Tel: 050-5342976 E-mail: materieel@vwdtp.nl
Ronald Stalman  –  Commissaris onroerend goed Tel: E-mail: prog@vwdtp.nl
gonnie-poelman Gonnie Poelman –  Volwassenenzeilen en Opleidingen Tel: 050-5431138 opleidingen@vwdtp.nl
Auke van der Meer Auke van der Meer – PR commissie i.o. E-mail: pr@vwdtp.nl

Statuten en huishoudelijk reglement

Belangrijke uitgangspunten en regels van de club zijn vastgelegd in de statuten (pdf) en huishoudelijk reglement (pdf) van VWDTP.

terug naar overzicht

Homepage van Vereninging Watersport de Twee Provinciën